Пагуляем у казакі-разбойнікі,

ці Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні на ўроках матэматыкі Сучаснаму грамадству неабходны выпускнікі, гатовыя ўключыцца ў далейшую жыццядзейнасць, здольныя практычна вырашаць жыццёвыя і прафесійныя праблемы, якія паўстаюць перад імі. А гэта шмат у чым залежыць не ад атрыманых ведаў, а ад некаторых дадатковых якасцей, кампетэнцый і кампетэнтнасцей, якія больш адпавядаюць разуменню сучасных мэт адукацыі. Дадатак Падрабязней »

Памылкі Эшэра,

ці Выкарыстанне праблемных сітуацый на ўроках матэматыкі Нягледзячы на тое, што тэма праблемнага навучання ў методыцы выкладання не новая, яна не страчвае сваёй актуальнасці. У аснове многіх сучасных тэхналогій — неабходнасць стварэння на ўроку праблемных сітуацый для ўключэння навучэнцаў у актыўны пазнавальны працэс. У большасці педагогаў стварэнне праблемных сітуацый выклікае пэўныя цяжкасці.   Дадатак Падрабязней »

Інтрыга ўрока абуджае цікавасць

У канцы мінулага тыдня ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі падвялі вынікі конкурсу метадычных распрацовак “Арганізацыя міжкультурных іншамоўных зносін на ўроках і ў пазакласнай дзейнасці”, які праводзіўся для настаўнікаў замежных моў (англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай, кітайскай). Свае метадычныя распрацоўкі даслалі 367 педагогаў. У акадэмію за сертыфікатамі прыехалі 49 настаўнікаў. Як адзначыла метадыст упраўлення вучэбна-метадычнай работы АПА Галіна Хадасевіч, мэта конкурсу — выяўленне ... Падрабязней »

Мэтапакладанне на сучасным уроку хіміі

Адным з найважнейшых этапаў сучаснага ўрока хіміі з’яўляецца вызначэнне яго мэты і задач. Навучанне — гэта мэтанакіраванае ўзаемадзеянне настаўніка і вучня, і яно можа адбывацца толькі праз мэтапакладанне. Кожны этап, кожная мінута ўрока павінны быць падпарадкаваны выніку, які запланаваны асноўнай мэтай. Мэта можа ставіцца як на адзін урок, так і на некалькі, у залежнасці ад таго, колькі часу адводзіцца на вывучэнне ... Падрабязней »

Шчасце летняга пераўвасаблення

Набліжаецца свабодны адпускны час, а для кагосьці ён ужо настаў. У педагогаў часцей за ўсё вольны ад работы час — летні. І гэта перавага, якую цяжка пераацаніць. Хтосьці строіў планы на гэты адачынак на працягу навучальнага года, іншыя задумаліся пра іх напярэдадні. Знойдуцца і адпускнікі, якія не плануюць, а спантанна ствараюць сабе адпачынак ці ўдзельнічаюць у мерапрыемствах, арганізаваных іншымі. І ... Падрабязней »

Метадычная сістэма як твор кіраўніцкага і педагагічнага майстэрства

Як у педагагічнай дзейнасці пазбегнуць “руціннасці, банальнасці і механічнасці”? Як спланаваць метадычную работу ў школе, каб яна была эфектыўнай, прыносіла карысць калектыву ў цэлым і кожнаму педагогу асобна, а ў канчатковым выніку была накіравана на ўдасканаленне адукацыйнага працэсу? Дапамагчы педагогам у забеспячэнні тэарэтычнай, псіхалагічнай, метадычнай падтрымкі, а таксама стымуля­ваць авалодваць сучаснымі адукацыйнымі тэхналогіямі — вось асноўныя задачы намесніка дырэктара, які ... Падрабязней »

Калі навучанне ў задавальненне

Сёння ў мяне нетыповы рэпартаж з урока. На заняткі да гэтага настаўніка давялося прасіцца тройчы. Віктар Канстанцінавіч Смольскі не проста фіналіст апошняга конкурсу “Настаўнік года”. Ён даўно (30 гадоў) паспяховы настаўнік французскай мовы гімназіі № 46 Гомеля імя Блеза Паскаля і такі ж паспяховы трэнер гарадской і абласной каманды на Рэспубліканскую алімпіяду па французскай мове. Актыўна дзеліцца вопытам з калегамі. ... Падрабязней »

Лінгвакультуралагічны падыход для развіцця камунікатыўных навыкаў

Формы, метады, сродкі навучання на ўроках беларускай мовы пры выкарыстанні лінгвакультуралагічнага падыходу накіраваны на фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі. Цэнтральным аб’ектам увагі пры гэтым з’яўляюцца культурна афарбаваныя моўныя адзінкі: назвы прадметаў і з’яў традыцыйнага беларускага побыту, фразеалагізмы, прыказкі, прымаўкі, прыкметы, сімвалы нацыянальнай культуры, тэксты як адзінкі культуры. Для таго каб пісьменна выказацца, вучань павінен правільна выкарыстоў­ваць словы ў тым значэнні, якое патрабуе ... Падрабязней »

Беглае чытанне — перадумова поспеху

Дзеці прыходзяць у школу з розным узроўнем падрыхтоўкі: не ведаюць усіх літар; ведаюць літары, але не ўмеюць чытаць; слаба чытаюць і не чытаюць. Фарміраванне навыку беглага чытання пачынаю з правядзення дыягностыкі ў першыя дні дзіцяці ў школе, вынікі якой дапамагаюць паспяхова выбудаваць усю сістэму работы. Улічваючы ўзровень падрыхтоўкі навучэнцаў, вынікі псіхалагічнай дыягностыкі, выбіраю спецыяльныя практыкаванні, накіраваныя на фарміраванне навыку бегласці ... Падрабязней »

Кампетэнтнасны падыход на інфарматыцы

Развіццё кампетэнтнасці — працэс, які не перапыняецца на працягу ўсяго жыцця чалавека. Немалаважную ролю ў гэтым працэсе займае інфарматыка як навука і вучэбны прадмет, таму што кампетэнтнасці, якія фарміруюцца на ўроках інфарматыкі, могуць быць перанесены на вывучэнне іншых прадметаў з мэтай стварэння цэласнай інфармацыйнай прасторы ведаў навучэнцаў. На першых уроках вывучэння інфарматыкі праграмай не прадугледжана адпрацоўка практычных навыкаў. Аднак навучэнцы, ... Падрабязней »