Адбыўся ХХХ метадычны летнік настаўнікаў і метадыстаў

Бадай што гэта самы працяглы ў нашай краіне адукацыйны праект. Ён пачынаўся яшчэ ў Савецкім Саюзе і доўжыцца па сённняшні дзень. Ажыццяўляецца пад эгідай Акадэміі паслядыпломнай адукацыі пры падтрымцы Астравецкага аддзела адукацыі. 30 гадоў, але нязменны аўтар і кіраўнік праекта — прафесар кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі АПА Мікалай Запрудскі. Нязменная база правядзення — Альхоўская сэрэдняя школа. Нязменная творчая атмасфера, якая пануе ... Падрабязней »

Прыязджайце ў Альхоўку!

1 ліпеня, стоячы ў чарзе за білетам на чыгуначным вакзале Мінска, заўважыла перад сабой чалавека, які на смартфоне ўважліва разглядаў карту Астравеччыны. Твар яго быў напружаны, адчувалася, што ён усхваляваны. Мяне ж, наадварот, апанавала незвычайная радасць і за сябе, і за гэтага настаўніка (яго ў чалавеку пазнала адразу) — ён, як і я, ехаў у Альхоўку. Але некалькі слоў пра тое, з ... Падрабязней »

Пазнавальная актыўнасць — у эксперыментах і даследаваннях

У канцэпцыі вучэбнага прадмета “Фізіка” ў якасці адной з мэт навучання з’яўляецца авалоданне даследчымі ўменнямі праводзіць назіранні, планаваць, выконваць і ацэньваць вынікі фізічных эксперыментаў, выказваць гіпотэзы і будаваць мадэлі, прымяняць атрыманыя веды па фізіцы для тлумачэння разнастайных фізічных з’яў і ўласцівасцей рэчываў. Дасягненне гэтай мэты становіцца магчымым пры ўмове развіцця пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў праз эксперыментальна-даследчую дзейнасць. Мной распрацавана сістэма, якая ... Падрабязней »

Літаратура ў тэстах

Паказчыкамі якасці літаратурнай адукацыі з’яўляюцца агульны культурны ўзровень вучня, яго эрудыцыя, начытанасць, асобаснае засваенне зместу праграмнага літаратурнага твора, характар, ступень самастойнасці, доказнасці эстэтычных меркаванняў вучня і ўзровень развіцця яго маўлення. Агульнавядома, што адным з найважнейшых структурных кампанентаў навучання з’яўляецца праверка і ацэнка ведаў, уменняў і навыкаў вучняў. Што тычыцца ўрокаў беларускай літаратуры ў старшых класах, дзе на вывучэнне прадмета адводзіцца ... Падрабязней »

Радзіма гульні — лета!

Здаецца, толькі сустракалі лета, а ўжо хутка настане апошні месяц любімай пары года. Аднак журыцца не будзем. Здараецца, што і адзін дзень цэлым жыццём падаецца, а ў нас увесь жнівень наперадзе. Як напоўніць яго значнымі і прыемнымі падзеямі? Як умясціць у гэты час важнае з задуманага? Ды і як зразумець, што ёсць самае-самае патаемна значнае? Калі спытаецеся ў мяне, то гэта ... Падрабязней »

Пагуляем у казакі-разбойнікі,

ці Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні на ўроках матэматыкі Сучаснаму грамадству неабходны выпускнікі, гатовыя ўключыцца ў далейшую жыццядзейнасць, здольныя практычна вырашаць жыццёвыя і прафесійныя праблемы, якія паўстаюць перад імі. А гэта шмат у чым залежыць не ад атрыманых ведаў, а ад некаторых дадатковых якасцей, кампетэнцый і кампетэнтнасцей, якія больш адпавядаюць разуменню сучасных мэт адукацыі. Дадатак Падрабязней »

Памылкі Эшэра,

ці Выкарыстанне праблемных сітуацый на ўроках матэматыкі Нягледзячы на тое, што тэма праблемнага навучання ў методыцы выкладання не новая, яна не страчвае сваёй актуальнасці. У аснове многіх сучасных тэхналогій — неабходнасць стварэння на ўроку праблемных сітуацый для ўключэння навучэнцаў у актыўны пазнавальны працэс. У большасці педагогаў стварэнне праблемных сітуацый выклікае пэўныя цяжкасці.   Дадатак Падрабязней »

Інтрыга ўрока абуджае цікавасць

У канцы мінулага тыдня ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі падвялі вынікі конкурсу метадычных распрацовак “Арганізацыя міжкультурных іншамоўных зносін на ўроках і ў пазакласнай дзейнасці”, які праводзіўся для настаўнікаў замежных моў (англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай, кітайскай). Свае метадычныя распрацоўкі даслалі 367 педагогаў. У акадэмію за сертыфікатамі прыехалі 49 настаўнікаў. Як адзначыла метадыст упраўлення вучэбна-метадычнай работы АПА Галіна Хадасевіч, мэта конкурсу — выяўленне ... Падрабязней »

Мэтапакладанне на сучасным уроку хіміі

Адным з найважнейшых этапаў сучаснага ўрока хіміі з’яўляецца вызначэнне яго мэты і задач. Навучанне — гэта мэтанакіраванае ўзаемадзеянне настаўніка і вучня, і яно можа адбывацца толькі праз мэтапакладанне. Кожны этап, кожная мінута ўрока павінны быць падпарадкаваны выніку, які запланаваны асноўнай мэтай. Мэта можа ставіцца як на адзін урок, так і на некалькі, у залежнасці ад таго, колькі часу адводзіцца на вывучэнне ... Падрабязней »

Шчасце летняга пераўвасаблення

Набліжаецца свабодны адпускны час, а для кагосьці ён ужо настаў. У педагогаў часцей за ўсё вольны ад работы час — летні. І гэта перавага, якую цяжка пераацаніць. Хтосьці строіў планы на гэты адачынак на працягу навучальнага года, іншыя задумаліся пра іх напярэдадні. Знойдуцца і адпускнікі, якія не плануюць, а спантанна ствараюць сабе адпачынак ці ўдзельнічаюць у мерапрыемствах, арганізаваных іншымі. І ... Падрабязней »